Bart van Zweeden

Cursisten RSC 2021-2022

This page is intended for students of the drawing and painting course.

Op deze pagina zetten we informatie
die de cursussen betreffen. Ook allerlei materiaal kan je hier straks aantreffen!


Allereerst het programma van de cursus Schetsen en Tekenen (1).

Les 1:    Leren werken met vorm, lijn, houtskool.
Les 2:   Leren werken met vorm, lijn, vlak, toon, deel 2.
Les 3:   Tonaliteit: Hoe hou je rekening met de toon in je werk
Les 4:   Kleur en Compositie.
Les 5:   De Mens als object deel 1.   Verhoudingen en meten
Les 6;   De mens: portret en Model.   Het geheel en de details
Les 7:   Vanavond komt het eerste model. Schetsen/schilderen/tekenen
             naar waarneming en naar de kennis die je inmiddels hebt.
Les 8:   Zelfde opzet als les 7, ditmaal met een ander model.

Opm:  Beide modellen zijn gekleed, mogen NIET worden gefotografeerd en wensen enige privacy  en afstand  t.a.v. corona ed.


ALLE lessen kennen een twee-deling:
19:30-20:30      Oefeningen, nieuwe dingen leren, uitproberen, kiezen
                           even 10 min pauze.
20:40-21:40   Toepassen van het geleerde aan de hand van een grotere opdracht.

Aan het einde van elke avond neem je je werk mee naar huis om te voorkomen dat het weg raakt of verwikkeld raakt tussen de leerlingenspullen.


'.mysqli_error($db)); } mysqli_select_db($db, '') or die('Failed to select database
'.mysqli_error($db)); mysqli_query($db, 'SET NAMES "UTF8"'); mysqli_query($db, "SET collation_connection='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET collation_server='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET character_set_client='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_connection='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_results='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_server='utf8'"); mysqli_set_charset($db, 'utf8'); $sql = "SELECT * FROM CMS_PAGES WHERE id = 0 AND visible = 1"; $result = mysqli_query($db, $sql); if ($result) { if ($data = mysqli_fetch_array($result)) { $cms_content = $data['content']; $cms_create_date = $data['create_date']; $cms_created_by = $data['created_by']; $cms_description = $data['description']; $cms_extra_data = $data['extra_data']; $cms_keywords = $data['keywords']; $cms_last_update_date = $data['last_update_date']; $cms_name = $data['name']; $cms_page_id = $data['id']; $cms_title = $data['title']; $cms_views = $data['views']; } } mysqli_close($db); ?>

LESAVOND 1

Je hoeft alleen wat oude kleren mee te nemen. Een oud (ruim) overhemd oid volstaat. Ik heb handschoentjes als je wat vies bent van houtskool.
Houtskool kan je ook omwikkelen met zilverfolie. Werkt ook goed.

Al het materiaal in deze cursus is bedoeld voor de cursus. Gebruik dus deze spullen. Het enige dat we in het lokaal lenen zijn objecten om te leren schetsen en tekenen.

DOELSTELLING 1e les: Hoe schets je de basis vormen in 2D en 3D. We maken het eerste stilleven.
'.mysqli_error($db)); } mysqli_select_db($db, '') or die('Failed to select database
'.mysqli_error($db)); mysqli_query($db, 'SET NAMES "UTF8"'); mysqli_query($db, "SET collation_connection='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET collation_server='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET character_set_client='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_connection='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_results='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_server='utf8'"); mysqli_set_charset($db, 'utf8'); $sql = "SELECT * FROM CMS_PAGES WHERE id = 0 AND visible = 1"; $result = mysqli_query($db, $sql); if ($result) { if ($data = mysqli_fetch_array($result)) { $cms_content = $data['content']; $cms_create_date = $data['create_date']; $cms_created_by = $data['created_by']; $cms_description = $data['description']; $cms_extra_data = $data['extra_data']; $cms_keywords = $data['keywords']; $cms_last_update_date = $data['last_update_date']; $cms_name = $data['name']; $cms_page_id = $data['id']; $cms_title = $data['title']; $cms_views = $data['views']; } } mysqli_close($db); ?>

LESAVOND 2

Qua materiaal: hetzelfde als les 1.
Ditmaal kijken we naar andere manieren om lijnen en vlakken neer te zetten. Enkelen onder ons zullen ook eens met een waxpotlood of acryl willen werken en een penseel. Kijk maar of je dat bevalt.

DOELSTELLING 2e les: Leer verschillende tekentechnieken kennen en gebruiken. We maken het 2e stilleven: zorg voor een andere benadering dan les 1.
'.mysqli_error($db)); } mysqli_select_db($db, '') or die('Failed to select database
'.mysqli_error($db)); mysqli_query($db, 'SET NAMES "UTF8"'); mysqli_query($db, "SET collation_connection='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET collation_server='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET character_set_client='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_connection='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_results='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_server='utf8'"); mysqli_set_charset($db, 'utf8'); $sql = "SELECT * FROM CMS_PAGES WHERE id = 0 AND visible = 1"; $result = mysqli_query($db, $sql); if ($result) { if ($data = mysqli_fetch_array($result)) { $cms_content = $data['content']; $cms_create_date = $data['create_date']; $cms_created_by = $data['created_by']; $cms_description = $data['description']; $cms_extra_data = $data['extra_data']; $cms_keywords = $data['keywords']; $cms_last_update_date = $data['last_update_date']; $cms_name = $data['name']; $cms_page_id = $data['id']; $cms_title = $data['title']; $cms_views = $data['views']; } } mysqli_close($db); ?>

LESAVOND 3

In deze les staat de tonaliteit centraal. De vraag is hier wat tonaliteit inhoudt, welke rol dit in je werk speelt en hoe je dit kan aanwenden.
Met enkele oefeningen in zwart-wit leren we de toon van een werk snel kennen.

DOELSTELLING: Leren kennismaken met de toon van de kleuren, en hoe je in je werk kan kiezen voor een bepaalde toonzetting.
'.mysqli_error($db)); } mysqli_select_db($db, '') or die('Failed to select database
'.mysqli_error($db)); mysqli_query($db, 'SET NAMES "UTF8"'); mysqli_query($db, "SET collation_connection='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET collation_server='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET character_set_client='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_connection='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_results='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_server='utf8'"); mysqli_set_charset($db, 'utf8'); $sql = "SELECT * FROM CMS_PAGES WHERE id = 0 AND visible = 1"; $result = mysqli_query($db, $sql); if ($result) { if ($data = mysqli_fetch_array($result)) { $cms_content = $data['content']; $cms_create_date = $data['create_date']; $cms_created_by = $data['created_by']; $cms_description = $data['description']; $cms_extra_data = $data['extra_data']; $cms_keywords = $data['keywords']; $cms_last_update_date = $data['last_update_date']; $cms_name = $data['name']; $cms_page_id = $data['id']; $cms_title = $data['title']; $cms_views = $data['views']; } } mysqli_close($db); ?>

LESAVOND 4

Deze les is ingericht voor compositie en kleur.
Vanzelfsprekend hebben we het over de kleurencirkel, complementaire kleuren en hoe zich dat vertaald in je palet al je ooit zou gaan schilderen.
Hoewel deze cursus is gericht op houtskool, zwart-wit, zou je kunnen besluiten om in je werk één extra kleur toe te voegen.

Het tweede deel handelt over de compositie van je werk.
Wat is een prettig ogende of juist saaie compositie. Het is deels een smaak kestie, maar er kunnen wel degelijk blunders mee gemaakt worden.

DOELSTELLING 4e les: Basiskennis kleuren en kleurgebruik met de sterke oproep om dit te beperken.
TWEEDE DOEL: Composities leren maken van je werk: het indelen van je werkoppervlak. (papier/doek/paneel)
'.mysqli_error($db)); } mysqli_select_db($db, '') or die('Failed to select database
'.mysqli_error($db)); mysqli_query($db, 'SET NAMES "UTF8"'); mysqli_query($db, "SET collation_connection='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET collation_server='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET character_set_client='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_connection='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_results='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_server='utf8'"); mysqli_set_charset($db, 'utf8'); $sql = "SELECT * FROM CMS_PAGES WHERE id = 0 AND visible = 1"; $result = mysqli_query($db, $sql); if ($result) { if ($data = mysqli_fetch_array($result)) { $cms_content = $data['content']; $cms_create_date = $data['create_date']; $cms_created_by = $data['created_by']; $cms_description = $data['description']; $cms_extra_data = $data['extra_data']; $cms_keywords = $data['keywords']; $cms_last_update_date = $data['last_update_date']; $cms_name = $data['name']; $cms_page_id = $data['id']; $cms_title = $data['title']; $cms_views = $data['views']; } } mysqli_close($db); ?>

LESAVOND 5

Deze vijfde les staat de mens centraal. We bereiden ons met les 6 voor op de modellessen van les 7 en les 8. Zomaar plomp verloren met modellen aan de slag levert veel teleurstelling op. Vandaar deze aanloop.

Onderdelen:
a. Leren kennen van de menselijke maat.
b. Simpele verhoudingen om te onthouden
c. Gestures tekenen aan de hand van paspoppen.

DOELSTELLING 5e les: Leren kennen van de menselijke maten en deze in een vlugge gesture (houdings)schets vertalen.
'.mysqli_error($db)); } mysqli_select_db($db, '') or die('Failed to select database
'.mysqli_error($db)); mysqli_query($db, 'SET NAMES "UTF8"'); mysqli_query($db, "SET collation_connection='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET collation_server='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET character_set_client='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_connection='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_results='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_server='utf8'"); mysqli_set_charset($db, 'utf8'); $sql = "SELECT * FROM CMS_PAGES WHERE id = 0 AND visible = 1"; $result = mysqli_query($db, $sql); if ($result) { if ($data = mysqli_fetch_array($result)) { $cms_content = $data['content']; $cms_create_date = $data['create_date']; $cms_created_by = $data['created_by']; $cms_description = $data['description']; $cms_extra_data = $data['extra_data']; $cms_keywords = $data['keywords']; $cms_last_update_date = $data['last_update_date']; $cms_name = $data['name']; $cms_page_id = $data['id']; $cms_title = $data['title']; $cms_views = $data['views']; } } mysqli_close($db); ?>

LESAVOND 6

In deze zesde les proberen we enkele details toe te voegen. Je kan denken aan specifieke zaken in het portret:
a. ogen, neuzen, oren, monden
b. Verhoudingen: waar zit wat
c. Hoe kan je dat schetsen. We kijken of et lukt om het in vlakken en blokken op te zetten.

ook:
d. Handen
e. Voeten
f. benen etc etc.

DOELSTELLING 6e les: Leren kennen van details en deze leren te schetsen en tekenen.
'.mysqli_error($db)); } mysqli_select_db($db, '') or die('Failed to select database
'.mysqli_error($db)); mysqli_query($db, 'SET NAMES "UTF8"'); mysqli_query($db, "SET collation_connection='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET collation_server='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET character_set_client='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_connection='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_results='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_server='utf8'"); mysqli_set_charset($db, 'utf8'); $sql = "SELECT * FROM CMS_PAGES WHERE id = 0 AND visible = 1"; $result = mysqli_query($db, $sql); if ($result) { if ($data = mysqli_fetch_array($result)) { $cms_content = $data['content']; $cms_create_date = $data['create_date']; $cms_created_by = $data['created_by']; $cms_description = $data['description']; $cms_extra_data = $data['extra_data']; $cms_keywords = $data['keywords']; $cms_last_update_date = $data['last_update_date']; $cms_name = $data['name']; $cms_page_id = $data['id']; $cms_title = $data['title']; $cms_views = $data['views']; } } mysqli_close($db); ?>

LESAVOND 7

Ik heb voor deze les een vrouwelijk model uitgenodigd.
Zij is gewend als model te poseren voor schilders en fotografen.
Ik ga haar vragen om kortdurend in verschillende staande en zittende houdingen te gaan staan zodat je leert om vlot zo'n model neer te zetten. Leren door doen dus. Je zal aan de het einde van de avond DOODMOE zijn omdat je je enorm hebt moeten inspannen met kijken, kijken en kijken.

In het tweede deel krijg je de tijd om het model gedurende langere tijd te observeren en haar te tekenen. Kies zelf voor of portret, of he hele model 'ten voeten uit', zoals dat heet.

DOELSTELLING 7e les: Leren om aan de hand van een levend model deze te vatten in hoofdlijnen en op deelaspecten te komen tot uitwerking.
'.mysqli_error($db)); } mysqli_select_db($db, '') or die('Failed to select database
'.mysqli_error($db)); mysqli_query($db, 'SET NAMES "UTF8"'); mysqli_query($db, "SET collation_connection='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET collation_server='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET character_set_client='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_connection='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_results='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_server='utf8'"); mysqli_set_charset($db, 'utf8'); $sql = "SELECT * FROM CMS_PAGES WHERE id = 0 AND visible = 1"; $result = mysqli_query($db, $sql); if ($result) { if ($data = mysqli_fetch_array($result)) { $cms_content = $data['content']; $cms_create_date = $data['create_date']; $cms_created_by = $data['created_by']; $cms_description = $data['description']; $cms_extra_data = $data['extra_data']; $cms_keywords = $data['keywords']; $cms_last_update_date = $data['last_update_date']; $cms_name = $data['name']; $cms_page_id = $data['id']; $cms_title = $data['title']; $cms_views = $data['views']; } } mysqli_close($db); ?>

LESAVOND 8

In deze les ontmoeten we een mannelijk model. Een wat stevige man met een danig ander postuur.
Doelstellingen zijn dezelfde als de zevende les..
We sluiten de cursus af en blikken terug.
'.mysqli_error($db)); } mysqli_select_db($db, '') or die('Failed to select database
'.mysqli_error($db)); mysqli_query($db, 'SET NAMES "UTF8"'); mysqli_query($db, "SET collation_connection='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET collation_server='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET character_set_client='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_connection='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_results='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_server='utf8'"); mysqli_set_charset($db, 'utf8'); $sql = "SELECT * FROM CMS_PAGES WHERE id = 0 AND visible = 1"; $result = mysqli_query($db, $sql); if ($result) { if ($data = mysqli_fetch_array($result)) { $cms_content = $data['content']; $cms_create_date = $data['create_date']; $cms_created_by = $data['created_by']; $cms_description = $data['description']; $cms_extra_data = $data['extra_data']; $cms_keywords = $data['keywords']; $cms_last_update_date = $data['last_update_date']; $cms_name = $data['name']; $cms_page_id = $data['id']; $cms_title = $data['title']; $cms_views = $data['views']; } } mysqli_close($db); ?>

ALLE FOTO'S
Hier vindt je de 20 foto's die we als oefenmateriaal gebruiken.
Het zijn er 40 : 20 gewone en 20 cutout's voor de tonaliteit (LES 3).
'.mysqli_error($db)); } mysqli_select_db($db, '') or die('Failed to select database
'.mysqli_error($db)); mysqli_query($db, 'SET NAMES "UTF8"'); mysqli_query($db, "SET collation_connection='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET collation_server='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET character_set_client='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_connection='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_results='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_server='utf8'"); mysqli_set_charset($db, 'utf8'); $sql = "SELECT * FROM CMS_PAGES WHERE id = 0 AND visible = 1"; $result = mysqli_query($db, $sql); if ($result) { if ($data = mysqli_fetch_array($result)) { $cms_content = $data['content']; $cms_create_date = $data['create_date']; $cms_created_by = $data['created_by']; $cms_description = $data['description']; $cms_extra_data = $data['extra_data']; $cms_keywords = $data['keywords']; $cms_last_update_date = $data['last_update_date']; $cms_name = $data['name']; $cms_page_id = $data['id']; $cms_title = $data['title']; $cms_views = $data['views']; } } mysqli_close($db); ?>

TEKENEN
Als je wil starten met tekenen kunnen deze tips helpen.
'.mysqli_error($db)); } mysqli_select_db($db, '') or die('Failed to select database
'.mysqli_error($db)); mysqli_query($db, 'SET NAMES "UTF8"'); mysqli_query($db, "SET collation_connection='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET collation_server='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET character_set_client='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_connection='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_results='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_server='utf8'"); mysqli_set_charset($db, 'utf8'); $sql = "SELECT * FROM CMS_PAGES WHERE id = 0 AND visible = 1"; $result = mysqli_query($db, $sql); if ($result) { if ($data = mysqli_fetch_array($result)) { $cms_content = $data['content']; $cms_create_date = $data['create_date']; $cms_created_by = $data['created_by']; $cms_description = $data['description']; $cms_extra_data = $data['extra_data']; $cms_keywords = $data['keywords']; $cms_last_update_date = $data['last_update_date']; $cms_name = $data['name']; $cms_page_id = $data['id']; $cms_title = $data['title']; $cms_views = $data['views']; } } mysqli_close($db); ?>

SCHILDEREN
Als je met schilderen met (olie)verf aan de slag wil
staan hier wat tips aangaande welk materiaal en zo..
'.mysqli_error($db)); } mysqli_select_db($db, '') or die('Failed to select database
'.mysqli_error($db)); mysqli_query($db, 'SET NAMES "UTF8"'); mysqli_query($db, "SET collation_connection='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET collation_server='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET character_set_client='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_connection='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_results='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_server='utf8'"); mysqli_set_charset($db, 'utf8'); $sql = "SELECT * FROM CMS_PAGES WHERE id = 0 AND visible = 1"; $result = mysqli_query($db, $sql); if ($result) { if ($data = mysqli_fetch_array($result)) { $cms_content = $data['content']; $cms_create_date = $data['create_date']; $cms_created_by = $data['created_by']; $cms_description = $data['description']; $cms_extra_data = $data['extra_data']; $cms_keywords = $data['keywords']; $cms_last_update_date = $data['last_update_date']; $cms_name = $data['name']; $cms_page_id = $data['id']; $cms_title = $data['title']; $cms_views = $data['views']; } } mysqli_close($db); ?>

HET VERVOLG
Tja, na afloop wil je misschien wel verder of wat vaker aan de slag.
In elk geval poog ik de cursus vaker aan te bieden, als de corona-crisis het toelaat.
Ook kan ik me indenken dat er behoefte ontstaat aan:
o meer met olieverf op doek/paneel
o meer oefenen met model en portret (houtskool, conté ed)
o landschap in olie of acryl. Hoe zet je dat snel op...
Allemaal mogelijk. Ik verneem het in de wandelgangen wel.

Gallery